12 April, 2014

12 Apr 2014

Raag ShyamKalyan, Raag Kirwani, Raag Bageshree, Dadra & Bhairavi : Dr. Prabha Atre (Vocal), Dr. Chetna Banawat (Vocal), Vikas Naregal (Tabla), Kedar Naphade (Harmonium)